Správa PPC kampaně je podstatná pro budování konkurenceschopnosti pomocí reklamy umístěné na internetu. Bez analyzování a úprav je téměř nemožné udržet dlouhodobou funkčnost a atraktivitu vybudované kampaně. V krátkém přehledu níže jsou k dispozici základní informace týkající se budování PPC reklamy. Podrobněji se zaměříme na roli následné správy a údržby a krátce si  také probereme správný postup při výběru digitální agentury, která by měla údržbu provádět.

Správa PPC kampaní: definice základních pojmů

PPC z anglického Pay Per Click je druh reklamy na internetu, u kterého platí zadavatel reklamy za každý aktivní proklik na banner nebo odkaz, který je cíleně umístěn na síti. Při správném provedení tedy dokáže daleko lépe získat pozornost cílové skupiny.

3 základní body PPC kampaní

  1. plánování – analýza cílové skupiny, účelu reklamy, vyčlenění dlouhodobé strategie
  2. realizace – vytvoření a následné umístění reklamy na vybrané webové stránky
  3. správa – údržba kampaně, aktualizace, analýza, úpravy

Jak hodně je správa kampaně důležitá?

Po realizaci a spuštění PPC kampaně je zapotřebí sledovat výsledky a dlouhodobé dopady vytvořené reklamní sítě. Právě důkladná analýza kampaně dokáže odhalit její případné slabiny, často se stává, že je zapotřebí pozměnit původní strategii, upravit síť kooperujících webových stránek nebo aktualizovat prezentované informace. 

Základní správu kampaně si dokážete obstarat i sami

Pomocí volně dostupných nástrojů a informací lze po uplynutí určitého časového úseku vyhrazeného pro samostudium kontrolovat analytické vlastnosti spuštěné kampaně i na vlastní pěst. Pokud s PPC reklamou začínáte a snažíte se lépe pochopit chování cílové skupiny, seznámení s možnostmi samostatné správy bude pro vás dost možná přínosné. Naopak v případě, že hodláte spravovat větší reklamní kampaň nebo nemáte dostatek volného času, který byste mohli analýze reklamy věnovat, svěřte raději údržbu do rukou profesionální digitální agentury.

Jak vybrat vhodného správce PPC kampaně?

Nejjednodušší a nejefektivnější řešení je nechat správu  stejné digitální agentuře, která celou PPC kampaň vytvořila. Nemusí to však být vždy nutnost; pokud například nejste spokojeni s růstem návštěvnosti nebo vázne komunikace s vaším digitálním správcem, agenturu změňte.

Podle čeho se při výběru orientovat?

  • reference – spolehlivá digitální agentura by měla mít na svém webu k volnému náhledu reference realizovaných projektů. Ty vám dokážou výrazně napovědět o schopnostech, profesionalitě a konkrétnějším zaměření
  • certifikace – pro správu PPC kampaní je zapotřebí disponovat certifikací na celou řadu optimalizačních nástrojů
  • externí hodnocení – často vám pomůže internetová diskuze či komentáře na sociálních sítích; pátrání po externích referencích vám může ušetřit případnou ztrátu času a financí v případě výběru nevhodné agentury

Rozdíly v kvalitě jsou značné, vybírejte proto pečlivě

Správa větší PPC kampaně není jednoduchou záležitostí; spolu s rostoucí poptávkou po těchto službách se objevují různé nekalé praktiky, pomocí kterých se agentury snaží z klientů vylákat nemalé finanční obnosy. Přitom ani zdaleka nedosahují uspokojivých výsledků. Při výběru agentury se proto snažte ověřit skutečnou profesionalitu a pokuste se navázat spíše dlouhodobou spolupráci.

Do komentářů nám napište, jakou roli podle vás hraje správa ve vedení PPC kampaně a případné další tipy pro úspěšné umístění reklamy na internet.

Michal Crhák

Back to Top