Erotické masérky nás životem provázejí dlouhá staletí. Tedy alespoň některé z nás. Je to prastará profese, jejíž kořeny sahají hluboko do historie lidstva. Setkat jste se s nimi mohli bezmála v každé zemi, v každé civilizaci, přičemž téměř všechny kultury vnesly do tohoto umění nějaké unikátní prvky. Ačkoliv dnes můžeme vnímat erotické masáže jako moderní fenomén, jejich historie je mnohem starší a bohatší, než by se mohlo na první pohled zdát.

 

Erotická masérka ve starověkém světě 

Ve starověkých civilizacích, třeba v Indii, Číně nebo v Římě, byly erotické masáže považovány za důležitou součást medicíny a duchovního života. Nešlo tedy rozhodně jen o erotickou stránku věci. V Indii byly součástí tantry, duchovní praxe, která považovala sexuální energii za klíčovou k dosažení vyššího vědomí. V Číně byly erotické techniky masáže integrovány do tradiční čínské medicíny, zatímco ve starověkém Římě byly spojovány s lázeňskými rituály a sloužily jako prostředek pro zlepšení fyzického a psychického zdraví.

Středověk a renesance

Středověký a renesanční pohled na erotické masáže a tedy i na ženy, které je svým klientům nabízely, byl už komplikovanější. V této době se s nástupem křesťanství a jeho přísnějšími morálními normami postoj k sexualitě a tělesnému potěšení výrazně změnil. Erotické masáže byly často stigmatizovány a většinou také potlačovány, což vedlo k tomu, že je navzdory hrozbě někdy až drakonických trestů profesionálky poskytovaly potají. Dnes je to ale jiné. Dokonce i církev svůj pohled na lidskou sexualitu pozvolna mění. 

 

Moderní doba přeje otevřenosti

V moderní době pak došlo k razantní proměně přístupu k této prastaré profesi. Stalo se to pozvolna a to částečně díky osvícenskému myšlení a vlivem postupného uvolňování společenských tabu týkajících se sexuality. Tlak na dodržování rigidních morálních pravidel se zmenšil. Dnes mohou erotické masérky fungovat zcela legálně, většinou bez obav z nějaké stigmatizace. Jejich práce je sice vnímána různě, ale faktem je, že moderní doba zkrátka přeje otevřenosti a volnosti.

Relaxace jako trend

Nějaká masáž vás může zbavit stresu. O erotické masáži to samozřejmě platí také. Erotické masáže totiž nejsou výhradně o sexu. Ostatně řekli jsme, že to tak bylo i v dávné minulosti. Jsou často jakousi formou příjemné relaxace, přinášejí uvolnění a někdy mohou být také snahou o zlepšení vlastních nedokonalých erotických prožitků. 

Tento trend, kdy jsou erotické masáže považovány za způsob relaxace je podpořen rostoucí dostupností specializovaných erotických studií a salonů, které se věnují této praxi s profesionálním a etickým přístupem. Význam erotických masáží se dokonce rozšiřuje i do oblasti psychoterapie a osobního rozvoje. Někdy jsou využívány k posílení sebepoznání a emocionálního zdraví jedinců. Ačkoliv to někoho může snad překvapit, je tomu skutečně tak.

 

Rozmanité techniky

Faktem je, že dnes už existuje mnoho různých technik erotických masáží, které se často liší podle kultur, ve kterých mají původ. Techniky podléhají také individuálním preferencím klientů a jsou samozřejmě ovlivněny rovněž schopnostmi a dovednostmi erotických masérek. 

Tyto techniky mohou zahrnovat různé druhy doteků, tlaku a tempa, což umožňuje osobě, která masáž provádí, přizpůsobit ji konkrétním potřebám a přáním klienta. Některé masáže mohou být jemnější a zaměřené více na relaxaci, zatímco jiné mohou být intenzivnější a poskytovat větší míru sexuálního prožitku. Mnoho masážních technik také integruje prvky z jiných oblastí, jako je jóga nebo tantrismus, což zážitek z takové procedury může výrazně proměnit a obohatit. Mezi speciální formy těchto masáží ovlivněných třeba právě tantrou nebo něčím jiným patří:

  • Tantrická masáž: zaměřuje se na duchovní spojení a prodloužení sexuálního potěšení.
  • Švédská masáž: kombinuje tradiční masážní techniky s erotickými prvky..
  • Nuru masáž: používá speciální gel pro intenzivnější intimní zážitek. 

Tyto a mnohé další techniky ukazují, jak se erotické masáže adaptovaly a rozvíjely, aby mohly profesionálky co nejlépe vyhovět moderním potřebám a přáním svých klientů.

Profesionalizace zvyšuje kvalitu služeb

Dnes se profesionální erotické masérky podrobují rozsáhlému vzdělávání a školení a často i kontrolám. To zahrnuje nejen výuku rozmanitých masážních technik, ale také snahu o porozumění etickým aspektům této profese, umění komunikace s klienty a snahu o zajištění jejich celkového pohodlí a osobního soukromí. Profesionalizace tohoto oboru pomáhá odstraňovat stigma, které na něm v minulosti ulpělo a navíc také zvyšuje kvalitu těchto speciálních služeb.

 

Etika a společenské vnímání 

Společenské vnímání erotických masérek a jejich práce je poměrně příznivé. Vztah většiny lidí k těmto profesionálkám je více méně benevolentní. Žijeme zkrátka v otevřené a svobodné společnosti. Faktem nicméně je, že existují rovněž jedinci, kteří na to mají jiný názor. A není jich zase tak málo. A tak zatímco někteří vnímají erotické masáže jako formu terapie a prostředek ke zlepšení životní pohody, jiní stále kladou nejrůznější otázky spojené s morálkou. 

Tento rozdíl v postojích může být ovlivněn jak kulturními, tak náboženskými nebo i čistě osobními pohnutkami. V posledních dekádách se však objevují silné snahy o destigmatizaci této profese. Je s nimi spojena i snaha o vytvoření lépe regulovaného prostředí, aby bylo poskytování těchto služeb ještě bezpečnější a komfortnější. A to jak pro klienty, tak pro erotické masérky. To může vést k širší společenské akceptaci tohoto povolání.

Etické aspekty práce erotických masérek zahrnují:

  • Respektování soukromí a osobních preferencí klientů.
  • Zajištění informovaného souhlasu.
  • Profesionální a etický přístup k práci.

 

A jaký je váš názor na tuto poněkud specifickou profesi? Už jste si někdy nějakou erotickou masáž dopřáli nebo o tom alespoň uvažujete?

Michal Crhák

Back to Top